Design a site like this with WordPress.com
Get started

Õpileping

Minu õpileping õpikeskkonnad ja võrgustatud õpe ülesandena.

Teema – Õpikeskkond on see, mis muudab õpetaja ja õpilase pingutused viljakaks. Kursuse teemadest huvitavad mind virtuaalsed õpikeskkonnad ja õpihaldussüsteemid, nutikad õpikeskkonnad ning õpikeskkondade trendid ja tulevikusuunad.

Eesmärgid – Soovin õppida looma õpikeskkondi ja töövahendeid, mis aitavad muuta minu töö lihtsamaks ja pakkuda õpilastele õhinapõhist õpet. Olles nüüd juba mõnda aega tegelenud õpikeskkondade ja võrgustatud õppe teemadega, tahan täiendada, et mind huvitab, kuidas rakendada personaalseid õpikeskkondi ja võrgustikke põhikooli õpilaste õppimisprotsessis.

Strateegiad – Osalen aktiivselt loengutes ja täidan ette antud ülesandeid, mille läbi saan praktilise kogemuse. Loen soovituslikku kirjandust, suhtlen kursusekaaslastega ja loen nende blogisid. Katsetan soovitatud keskkondi ja tehnoloogilisi lahendusi, et leida enda jaoks sobilik.

Vahendid/ressursid – Mulle meeldib õppejõu poolt koostatud veebileht, millelt on vajalik info kergesti leitav ja mis on loogiliselt üles ehitatud. Kursusel käsitletavate teemade mõistmisel on mulle abiks pakutud kirjandus, mida saan lugeda Google Scholar lehelt või TLÜ raamatukogu andmebaasist. Võrgustatud õppe aspektist vaadatuna on olulisel kohal peer learning, sest kursusekaaslaste blogide lugemine aitab näha mõnda teemat hoopis teistest vaatenurgast.

Hindamine – Olen oma eesmärgid saavutanud, kui olen teinud ära iseseisvad ülesanded, saanud uusi teadmisi õpikeskkondade ja võrgustatud õppe kohta, kujundan ja haldan personaalset õpikeskkonda, teinud koostööd kursuslastega, lugenud nende blogisid ja esitanud rühmatööna ette antud ülesande.

Refleksioon – Mis minu jaoks töötas ja mis mitte? Miks? Mis on need aspektid, mille kallal pean veel vaeva nägema? Mis on minu tugevad ja nõrgad küljed? Mida ma peaksin järgmisena tegema? – Tuleb hiljem!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: